Samvær

           

                        TONIE PIA HAVSHOLM

                            Socialpædagogisk konsulent

                                    Familieterapeut

           SAMVÆR


Jeg løser forskellige former for  konsulentopgaver i forbindelse med samvær mellem børn og forældre, med  primærkompetence indenfor støtte, vejledning og observation af samspil mellem spæd- og småbørn og deres forældre.


Alle opgaver indledes med et samarbejdsmøde med de implicerede parter, hvorefter der udarbejdes en skriftlig samværskontrakt.


Der udarbejdes herefter skriftlige samværsbeskrivelser efter nærmere aftale.


Jeg kan deltage i samvær i forældrenes hjem, plejefamilier, døgninstitutioner, samværslokaler eller tilbyde samvær i vores hyggelige lokale beliggende i Brønshøj.


Er det meget komplicerede samvær for enten barn eller forældre kan vi være to samværskonsulenter til stede efter aftale.


Jeg har udarbejdet en lille kort folder som kort præsenterer de fordele der er for dig og din kommune:Opgaverne kan være overvågede, støttede eller beskyttede samvær. Derudover kan samværet være ledsaget, hvor forældrene afhentes og køres til samværslokalet og retur.


SAMVÆRSFORMER


Overvåget samvær § 71.3:


Samværskonsulenten er tilstede og observerer alt, hvad der foregår.


Støttet samvær § 71.2:


Samværskonsulenten hjælper og støtter forældrene til at opnå eller udvikle kontakten til deres barn.


Beskyttet samvær §71.1:


Samværskonsulenten er tilstede i begyndelsen og i slutningen af samværet og kan tilkaldes, hvis der er behov for hjælp.Vedr.  opgaver som samværskonsulent kontakt mig på info@tonies.dk eller på tlf.+4553161850.