Dagbehandling               Tonie Pia Havsholm

                 

                    Socialpædagogisk konsulent

                              Familieterapeut        

                                                                                                                            

     Aflastning og dagbehandling


Jeg modtager mindre børn (0-3 år)  i midlertidig aflastning  på døgnbasis.


Jeg modtager børn (0-5 år) til dagbehandling og observation eks. i form af særligt tilrettelagt dagpleje evt. i kombination med aflastning.


Der vil i alle tilbud være inkluderet pædagogiske statusrapporter og  der lægges en skriftlig behandlingsplan i samarbejde med de tilknyttede fagpersoner omkring barnet og familien.


Se beskrivelse af  mine kvalifikationer og faglige overvejelser  under  punktet "Profil"  i menuen til venstre.


Vedr. plads og pris kontakt mig på info@tonies.dk

eller ved akut opstået behov på tlf.53161850