Profil og fagligt fokus

                                   TONIE PIA HAVSHOLM

                Socialpædagogisk konsulent

                         Familieterapeut


Jeg hedder Tonie og er uddannet socialpædagog og  familieterapeut. Jeg har samarbejdet med mennesker fra "vugge til krukke" siden jeg var 18 år. Siden 2002 har jeg arbejdet målrettet med området sårbare, udsatte spædbørn og tidlig forebyggende indsats samt familiearbejde. Jeg har en masse kurser og uddannelsesforløb målrettet samarbejdet omkring især familier med spædbørn, relationsdannelse og tilknytning.


Jeg har en PD i familieterapi ved Metropol med fokus på det systemiske og multiteroretiske med særlig interesse for de løsningsfokuserede og narrative tilgange samt skriftlig feedbacks effekt af terapeutiske samtaler.

Derudover er jeg ved at uddanne mig til mastercoach med stressoverbygning og er certificeret i brug af ADBB metoden i forhold til at observere spædbørn samt eksamineret "Oppe-guide" som er en meget praktisk orineteret metode til at få omsat viden til praksis og nå sine mål hurtigt. 

Lige nu er jeg ved at dygtiggøre mig indenfor par-terapi og kan føje "supervisor i kærlighed" til mit CV.


Jeg er medlem af  Ps-foreningen (foreningen for professionelle støttepersoner ift. §54 støtte).   


Privat er jeg mor til en pige fra juni  2000 og en søn fra marts 2004. Derudover er jeg plejemor til en pige fra 2013 med anden etnisk oprindelse end dansk samt aflastning for en dreng fra 2011 diagnosticeret med ADHD og infantil autisme.


Jeg bor i storkøbenhavn og har et lille sommerhus i Rørvig. Jeg har været godkendt plejefamilie siden 2008 og har pt. haft 8 spædbørn midlertidigt anbragt til udredning og observation henover de følgende år.

Jeg har arbejdet som familiebehandler både på institution og i familiernes egne hjem, samt med samvær og flere forskelligartede forbyggende og behandlende indsatser.


Dokumentation og referencer kan  indhentes efter aftale.
FAGLIGT FOKUS:


- holistisk menneskesyn som realiseres i praksis


- hvert menneskes/families udgangspunkt er unikt og derfor vælges pædagogiske og behandlingsmæssige metoder ud fra den aktuelle kontekst med særlig inspiration fra relationspædagogikken, udviklingspsykologien samt den systemiske, multiteoretisk familieterapeutiske tilgang.


- empatisk, løsningsfokuseret og anerkendende indgangsvinkel.


- humor og personligt nærvær i alle former for relationer


-  stor erfaring med skriftlig kommunikation bl.a. til offentlige myndigheder samt beskrivelser af samvær, samspil og børns udvikling.


- erfaring med at lave pædagogiske behandlingsplaner og målbeskrivelser


- modtager relevant supervision samt tilsyn


- stor erfaring med tværfagligt samarbejde


- deltager løbende i uddannelse og kurser


- godkendt plejefamilie


- relevant førstehjælpskursus


- prioriterer økologi og miljøvenlighed


Ønsker du en uddybning, CV, dokumentation eller referencer er du velkommen til at kontakte mig på info@tonies.dk